март 20, 2018

Гаражни системи Секдоор

От началото на 2018 години екипите на Секдоор монтираха над 70 броя гаражни врати, изработени във вариация от размери. Гаражните врати варират в размерите си от малки индивидуални врати 2500х2000, до големи двойни врати или врати за колективни гаражи с размер 6000х2500. Височината обикновено е около 2 или 2.5 метра, като това е достатъчно за влизането на

март 20, 2018

Garage systems Secdoor

Since the beginning of 2018, the teams of Secdoor have installed more than 70 pcs. of garage doors, manufactured in various sizes. The garage doors vary in their sizes, from small individual doors of 2,500x2,000 to large, double doors or doors for collective garages with size of 6,000x2,500. Usually, the height is about 2 or 2.5 meters, and this height is sufficient to allow the entrance of most of the passengers’ vehicles.

Пуснете запитване за бърза оферта

Контакти

Свържете се с нашите професионални консултанти!

Пуснете запитване за бърза оферта!