август 21, 2018

Портали за вашия двор, произведени от нас

Освен индустриални и гаражни секционни врати, Secdoor произвежда и монтира за вашите нужди плъзгащи портали, еднокрили и двукрили врати изработени от термо-панели. Всички видове дворни врати са произведени от стоманени панели в дизайн и характеристики идентични на секционните гаражни врати. Двукрилите и плъзгащите се използват основно за вход на автомобили в двора докато еднокрилите

август 21, 2018

Gates for your yard manufactured by us

Apart from industrial and garage sectional doors, Secdoor also manufactures and installs for your needs sliding gates, single and double doors, as per your needs, made of thermal panels. All yard gate types are made by steal panels in design and characteristics, identical to the sectional garage doors. The double and sliding gates are mainly used for car entrance to the yard, while single gates are standard pedestrian entrance doors.

Пуснете запитване за бърза оферта

Контакти

Свържете се с нашите професионални консултанти!

Пуснете запитване за бърза оферта!