декември 16, 2019

Нивоизравнителни рампи на склад

Нивоизравнителни рампи на склад

август 21, 2018

Портали за вашия двор, произведени от нас

Освен индустриални и гаражни секционни врати, Secdoor произвежда и монтира за вашите нужди плъзгащи портали, еднокрили и двукрили врати изработени от термо-панели. Всички видове дворни врати са произведени от стоманени панели в дизайн и характеристики идентични на секционните гаражни врати. Двукрилите и плъзгащите се използват основно за вход на автомобили в двора докато еднокрилите

август 21, 2018

Gates for your yard manufactured by us

Apart from industrial and garage sectional doors, Secdoor also manufactures and installs for your needs sliding gates, single and double doors, as per your needs, made of thermal panels. All yard gate types are made by steal panels in design and characteristics, identical to the sectional garage doors. The double and sliding gates are mainly used for car entrance to the yard, while single gates are standard pedestrian entrance doors.

юни 28, 2018

Секдоор ще изнася врати в още 28 държави

Поредно признание за приноса на „СИД Ентърпрайз“ към бизнеса, производството и търговията в България на страниците на в. Капитал. Ръстът на продажбите, описан на страниците на авторитетното издание, се дължи на качествената изработка и коректността в бизнес отношенията . Професионалистите на Секдоор дават всичко от себе си да отговорят на всяко изискване на клиента, да постигнат най-изгодната

юни 28, 2018

Secdoor will export doors in another 28 countries

Another recognition to the contribution of "SID Enterprise” to business, production and commerce in Bulgaria at the pages of Capital newspaper. The growth in sales, described at the pages of the authoritative edition is a result of the quality of the production and the correctness in the business relations.

юни 28, 2018

Doors on rails – successful business with innovations

Another recognition for the team and production of Secdoor, this time, on the pages of Economist magazine, 07.05.2018 "Doors on rails – successful business, underlined by innovations” At a first sight, the door is a prosaic element in the commercial or residential property. However, the door business can be full with poetry, as any other business. Sectional doors – sliding vertically and horizontally on rails, not long ago were not very popular in Bulgaria and even in Europe. The two brothers – Dimitar Dimitrov and StoyanTroshev of Shumen started the assembly of such doors in Plovdiv and currently, they are on the way to build a second factory there.

Пуснете запитване за бърза оферта

Контакти

Свържете се с нашите професионални консултанти!

Пуснете запитване за бърза оферта!